The Leslie W. Dunstall Award

The Leslie W. Dunstall Award

The Leslie W. Dunstall Award for CLU® Studies

The Dunstall Award is awarded to candidates in each province who achieve the highest examination marks for all CLU course subjects.

ADV Award Icon - Dunstall

Congratulations to the 2021 recipient:

Braden Pennycook

CFP, CLU

Justin Richard

CFP, CLU

Sean Purdue

CFP, CLU

Salomon Gamache

CLU, Pl.fin, CIM

Jennifer Trevor

CLU

Keith MacKay

CFP, CLU, CHS, RCIS

Sheryl Troup

CFP, CLU, CPA, CA

PREVIOUS WINNERS

2020

Scott Lutz

CFP, CLU
2020

Qiong Hui Luo

CFP, CLU, CGA
2020

Navdeep Brar

CLU, CPA, TEP
2020

Michael Lawton

CFP, CLU
2020

Grant Maddigan

CFP, CLU
2020

Felicia Lee

CFP, CLU
2020

Robert M. Manning

QAFP™, CLU
2020

Devansh K. Bavishi

CFP, CLU
2020

Denise M. Weretyk

CFP, CLU
2020

Andrew Omura

CLU, CHS, QAFP™
2020

Alex Topolnitsky

CFP, CLU
2019

Brian Kam Hin So

CLU, CHS
2019

Bruce G. Eyford

CFP, CLU
2019

Marty Minshull

CFP, CLU
2019

Rebecca Turcotte

CLU
2019

Heather Himmelman

CFP, CLU
2019

Michael R. Dick

CFP, CLU
2018

Charles Park

CPA, CMA, CLU
2018

Mehul Gandhi

CFP, CLU
2018

Angela LeBrun

CFP, CLU
2018

Nicole Ewing

CLU
2018

James Sullivan

CFP, CLU
2018

Ya-Ri (Arthur) Wang

CFP, CLU, CHS
2017

Craig R. Strain

CFP, CLU
2017

Alejandro Mejia

CFP, CLU
2017

Adam William Buss

CFP, CLU
2017

Darren Patrick Ryan

CFP, CLU
2017

Tim Hunter Brown

CFP, CLU
2017

Julia D. Hoo

CFP, CLU
2017

Jian Sun

CFP
2017

Trent D. Chekay

CFP, CHS
2016

Suzanna Winsborough

CFP, CLU
2016

Nancy Byrne

CFP, CLU, CHS
2016

Jake Lockhart

CFP, CLU, CHS